Distriktstyret Buskerud Røde Kors

Distriktsstyret består av tillitsvalgte som tar beslutninger på vegne av Buskerud Røde Kors. Styret har tre rådgivende organer fra omsorg, hjelpekorps og Røde Kors ungdom, hvor lederne har styreplass.

Distriktsstyret består etter årsmøtet i april 2016 av følgende:

Geir Waaler
Leder Buskerud Røde Kors distriktsstyre
E-post
geir.waaler@krodsherad.kommune.no
Mobil
416 07 539
Ambjørg Flaata
Nestleder Buskerud Røde Kors distriktsstyre
Mobil
917 06 243
Jan Arne Øen
Styremedlem Buskerud Røde Kors distriktsstyre
E-post
janarne@oenweb.com
Mobil
924 65 360
Øivind Granlund
Styremedlem Buskerud Røde Kors distriktsstyre
Mobil
905 36 865
Agnethe Sørum Ellingsen
Varamedlem Buskerud Røde Kors distriktsstyre
E-post
agnethe@live.no
Mobil
952 43 631
Hans Petter Tolpinrud
Leder Buskerud Røde Kors distriktsråd for omsorg
E-post
hpt5653@gmail.com
Mobil
908 34 053
Robert Bø
Leder Buskerud Røde Kors distriktsråd for hjelpekorps
E-post
leder@buskerudrkh.no
Mobil
906 95 851
Kent Skoglund
Leder Buskerud Røde Kors distriktsstyre for ungdom
E-post
kent.skoglund@gmail.com
Mobil
469 12 172

 

Innkallinger og protokoller til/fra distriktsstyrets møter deles med alle frivillige og ansatte via distriktets foretrukne informasjonskanal "BUskeruDSTIKKA", og dokumentene ligger også tilgjengelig for samme målgruppe på vårt intranett "Korsveien".