RØFF i Buskerud Røde Kors

Ungdomsgruppa - for deg mellom 13 og 17 sånn omtrent.

Vi har møte på Røde Kors-Huset hver tirsdag klokka 17.30 till 19.30. Er du interessert ta kontakt med Susanne på RØFF-telefonen 468 33 715 (bemannet under møtet tirsdag ettermiddag) eller på e-post.

Du finner også info på Facebook-siden vår.

Der lærer du masse om å ferdes i naturen både sommer og vinter. Og førstehjelp! Det kan skje ulykker på skolen, hjemme eller når man er på tur og da er det viktig å vite hvordan DU kan hjelpe kompisene eller familen.

Du trenger ikke være Supermann for å bli med i Røde Kors. Men du blir garantert sterkere på flere måter, for du får vært mer ute, du blir i bedre form, lærer livsviktig førstehjelp, lærer masse om natur og friluftsliv og får sjansen til å møte nye turkamerater.

Du er selv med på å bestemme hvilke friluftsaktiviteter du vil holde på med, uansett om det er sommer- eller vinteraktiviteter.

Du vil få opplæring innen ledelse og redning – begge deler med vekt på praktiske ferdigheter og øvelser i naturen. Slik blir du også bedre på å hjelpe andre som er i nød.

For pårørende: Hva er hensikten med RØFF?

Lære ungdom førstehjelp i en helhetlig sammenheng

  • Gi ungdom gode naturopplevelser og lære dem trygg ferdsel i naturen

  • Lære ungdom ledelse og samarbeid

  • Lære ungdom å vise hensyn og respektere andre, i tråd med Røde Kors-prinsippene

  • La ungdom bli kjent med andre aktiviteter i Røde Kors, og betydningen av frivillighet i samfunnet.

  • Alle våre instruktører og aktivitetsledere har fremvist vandelsattest uten anmerkninger.