Øvre Eiker Røde Kors

Øvre Eiker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Sagvn. 16 Postboks 149, 3321 VESTFOSSEN
Leder
Hilde Fjukstad
Nestleder
Kent Martin Gundersen

Her finner du Øvre Eiker Hjelpekorps Facebook-side

Barnas Røde Kors

Flyktningguide

Hjelpekorps

RØFF