Øvre Eiker Røde Kors

Øvre Eiker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Sagvn. 16 Postboks 149, 3321 VESTFOSSEN
Leder
Martin Skistad Kristoffersen
Nestleder
Kent Martin Gundersen

Hjelp øst-Afrika

SMS med kodeord SULT (250 kr) til 2272
•VIPPS til 2272 (valgfri sum)
•Kontonummer: 8200 06 10190, merk SULT

Her finner du Øvre Eiker Hjelpekorps Facebook-side

Barnas Røde Kors

Flyktningguide

Hjelpekorps

RØFF