Røyken Røde Kors

Røyken Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 200, 3471 SLEMMESTAD
E-post
roykenrodekors@hotmail.com
Leder
Grete Bø
Nestleder
Tore Morberg

Barnas Røde Kors

Besøkstjeneste med og uten hund

Besøksvenn med hund

Flyktningguide