Vats Røde Kors

Vats Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
3570 ÅL
Telefon
91122601
E-post
post@be-bo.no
Leder
Embrik Skarsgard

Her finner du Vats Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps