Hammerfest Røde Kors

Hammerfest Røde Kors har i dag mange ildsjeler som stiller opp uke etter uke for å glede andre mennesker.

Adresse
Boks 161, 9615 HAMMERFEST
Telefon
97662256
E-post
hammerfest.rodekors@gmail.com
Leder
Torunn Røysland
Nestleder
Kari Storaas Jæger

Kontakt oss

Leder Hjelpekorps
Christian Østnes
Tlf: 90 98 13 66

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn