Hammerfest Røde Kors

Hammerfest Røde Kors har i dag mange ildsjeler som stiller opp uke etter uke for å glede andre mennesker.

Adresse
Boks 161, 9615 HAMMERFEST
Telefon
97662256
E-post
hammerfest.rodekors@gmail.com
Leder
Torunn Røysland
Nestleder
Kari Storaas Jæger

Kontakt oss

Leder Hjelpekorps
Mikael R. Iversen
Tlf: 91 18 00 76

Her finner du oss på vår Facebook-side

Leder Besøkstjeneste: Karen Kleven,  tel 48 23 48 12

Hjelpekorps

Besøksvenn