Hasvik Røde Kors

Hasvik Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Postboks 87, 9590 HASVIK
Telefon
94439313
E-post
edvolsen@online.no

Lokalforeningsleder Hasvik Røde Kors

Valgerd Olsen
E-post: edvolsen@online.no
Tlf: 94 43 93 13

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn