Havøysund Røde Kors

Havøysund Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Boks 107, 9691 HAVØYSUND

Lokalforeningsleder:

Kenneth Johnsen
E-post: kennj4@online.no
Tlf: 92 29 22 39/ 96 04 57 62

Lokalforeningsleder Kenneth Johnsen og de andre frivillige i Havøysund Røde Kors vil gjerne ha flere medlemmer og frivillige til Hjelpekorps.

Her finner du oss på vår Facebook-side