Karasjok Røde Kors

Karasjok Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Avjuvargeaidnu 14, 9730 KARASJOK
Telefon
91521207
E-post
karasjok.rodekors@gmail.com
Nestleder
Jim Isak Utsi
Leder
Turid Irene Turunen

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn