Karasjok Røde Kors har hjelpekorps, omsorg, ungdom og sosial møteplass. Kontakt oss dersom du lurer på hva vi gjør. Røde kors har bruk for alle ressurser som finnes.