Mehamn Røde Kors

Mehamn Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Boks 398, 9770 MEHAMN
Telefon
90159928
E-post
oddbjorg@vatndal.no
Leder
Oddbjørg Vatndal
Nestleder
Elna Nilsen

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x