Mehamn Røde Kors

Mehamn Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Boks 398, 9770 MEHAMN
Telefon
90159928
E-post
Mehamn.rode.kors@live.no
Leder
Mairen Johansen Akerhei

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn