Nordkapp Røde Kors

Nordkapp Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x