Sør-Varanger Røde Kors

Sør-Varanger Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner. Vi samarbeider med Frivillighetssentralen.

Adresse
9915 KIRKENES
E-post
sorvaranger.rodekors@gmail.com

Leder for Hjelpekorps
Pål Harald Waatsveen
E-post: sorvarangerrkh@hotmail.no
Tlf: 98 28 80 25

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x