Talvik Røde Kors

Talvik Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
9540 TALVIK
E-post
un-jenss@online.no
Nestleder
Knut Erdal
Leder
Unni Jenssen

Lokalforeningleder:
Unni Jensen
E-post: un-jenss@online.no
Tlf: 94 83 58 13