Vardø Røde Kors

Vardø Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Postboks 252, 9951 VARDØ
Telefon
46912539
E-post
knroe@online.no
Leder
Knut Ole Rønningen
Nestleder
Thorbjørn S. Johansen

Lokalforeningsleder:
Knut-Ole Rønningen
E-post: knroe@online.no
Tlf: 46 91 25 39