Vardø Røde Kors

Vardø Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Postboks 252, 9951 VARDØ
Telefon
46912539
E-post
knroe@online.no

Info om sommerleir for barn som ikke har mulighet til å dra på ferie kan man få på forespørsel.  Send mail til tatiana.klimenko.pedersen@redcross.no