Elverum Røde Kors

Elverum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og Røde Kors Ungdom.

Adresse
2403 ELVERUM
Telefon
90830957
E-post
elverumrodekors@gmail.com

Her finner du Elverum Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter i Elverum Røde Kors

Hjelpekorps

Omsorgsaktiviteter

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x