Furnes og Brumunddal Røde Kors

Furnes og Brumunddal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
2388 BRUMUNDDAL
E-post
aia@eika.no
Leder
Ann-Iren Arntsen
Nestleder
Aud Sanner

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Beredskapsvakt

Norsktrening

Flyktningguide

Barnas Røde Kors