Kongsvinger Røde Kors

Kongsvinger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 727, 2204 KONGSVINGER
Telefon
91318174
E-post
annfisch@online.no

Her finner du Kongsvinger Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter i Kongsvinger Røde Kors

Hjelpekorps

Omsorgsaktiviteter