Kongsvinger Røde Kors

Kongsvinger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 727, 2204 KONGSVINGER
Telefon
98844420
E-post
anne.martinsen@rodekors.org
Leder
Anne Mette Martinsen
Nestleder
Evy Irene Holseter Furuberg

Her finner du Kongsvinger Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps