Lismarka Røde Kors

Vi har aktiviteter innen besøksvenn og våketjeneste.

Adresse
Fururabben 1, 2610 MESNALI
Telefon
97653287
E-post
maritbed@bbnett.no

Vi har aktivitet innen Besøksvenn og Våketjeneste (oppstart høsten 2017).

Kontakt Hedmark Røde Kors på telefon 625 38230 eller epost dk.hedmark@redcross.no for mer informasjon og lokale kontaktpersoner.