Løten Røde Kors

Løten Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og Besøksvenn.

Adresse
Ringsakervn 950, 2384 BRUMUNDDAL
Telefon
90915317
E-post
mag-kvaa@online.no

Her finner du Løten Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn