Løten Røde Kors

Løten Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og Besøksvenn.

Adresse
Ringsakervn 950, 2384 Brumunddal
Telefon
90915317
E-post
mag-kvaa@online.no
Leder
Magnus Kvaal
Nestleder
Frøydis Kjøs Vangen Kjøs

Her finner du Løten Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x