Løten Røde Kors

Løten Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Her finner du Løten Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps