Løten Røde Kors

Løten Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
v/Ingebjørg Johansen Ådalsbrukvn 287, 2345 Ådalsbruk
Telefon
41489914
E-post
arvebjoh@bbnett.no
Leder
Ingebjørg Johansen
Nestleder
Stian Molstad Karlsen

Her finner du Løten Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps