Os Røde Kors Hjelpekorps

Adresse
Håmmålfjellveien 226, 2550 OS I ØSTERDALEN
Telefon
48022471
E-post
post.osrkh@outlook.com

Kontakt Hedmark Røde Kors på telefon 625 38230 eller e-post dk.hedmark@redcross.no for mer informasjon og lokale kontaktpersoner.