Rendalen Røde Kors

Rendalen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 134, 2485 RENDALEN
Telefon
91585621
E-post
rendalenrodekors@yahoo.no
Leder
Maren Lykke Løken
Nestleder
Robert Bekkevold

Her finner du Rendalen Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps