Rendalen Røde Kors

Rendalen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
2485 RENDALEN
Telefon
91585621
E-post
rendalenrodekors@yahoo.no

Her finner du Rendalen Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x