Romedal og Vallset Røde Kors

Romedal og Vallset Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.

Adresse
Tallholen Flerbrukshus, 2334 ROMEDAL
Telefon
62586327 /93822384
E-post
annehelga@vikenfiber.no romedalvallset@gmail.com

Her finner du Romedal og Vallset Facebook-side

Røde Kors Ungdom

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x