Romedal og Vallset Røde Kors

Romedal og Vallset Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter.

Adresse
2334 Romedal
Leder
Anne Helga Maagaard
Nestleder
Kari Dybdal

Her finner du Romedal og Vallset Facebook-side

Røde Kors Ungdom