Sollia Røde Kors

Sollia Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
2477 Sollia
E-post
thorhakonl@gmail.com

Hjelpekorps