Sollia Røde Kors

Sollia Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Solliavn 155, 2476 ATNA
Telefon
90945661
E-post
sollia.bygg@online.no
Leder
Tor Einar Skogesal
Nestleder
Einy Sunniva Brænd

Hjelpekorps