Stor-Elvdal Røde Kors

Stor-Elvdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Stor-Elvdal Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps