Stor-Elvdal Røde Kors

Stor-Elvdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
v/Jan Karlstad Storelvdalsvn 4672, 2480 Koppang
E-post
karlsta2@online.no
Leder
Trond Velten
Nestleder
Lars Tvenge

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Stor-Elvdal Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x