Tolga Røde Kors

Tolga Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Sætershallen, 2540 TOLGA
Leder
Harry Tjernstad
Nestleder
Arnstein Solheim

Her finner du Tolga Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps