Tolga Røde Kors

Tolga Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Sætershallen, 2540 TOLGA
Nestleder
Arnstein Solheim
Leder
Harry Tjernstad

Her finner du Tolga Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps