Trysil Røde Kors

Trysil Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Vestsidevegen 79, 2420 TRYSIL
Telefon
41326809
E-post
post@trysilrkh.net
Nestleder
Atle Strand

Her finner du Trysil Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps