Trysil Røde Kors

Trysil Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Vestsidevegen 79, 2420 TRYSIL
Telefon
900 34 962
E-post
post@trysilrkh.net
Leder
Atle Strand

Her finner du Trysil Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps