Tynset Røde Kors Hjelpekorps

Tynset Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 2, 2501 TYNSET
Leder
Thomas BaarHjelpekorps