Austevoll Røde Kors

Austevoll Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 42, 5393 STOREBØ
E-post
austevollrodekors@gmail.com

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Beredskapsvakt