Hva med en alternativ julegave? Nå kan din bedrift gjøre en forskjell som varmer!

Dine leverandører eller ansatte vil med stor sannsynlighet sette pris på en julegave som varmer. To av våre prosjekter kan havne under treet denne julen.


Gavene går uavkortet til valgt prosjekt og vil utgjøre en stor forskjell for menneskene i våre aktiviteter. Beløp velger dere selv – alle monner drar.

Vil dere støtte et av følgende prosjekter?

1. Barnas Røde Kors (BARK) - Gratis fritidsaktivitet for alle barn

2. Døråpner – Gratis nettverk og aktiviteter for mennesker i en sårbar livssituasjon

1. Barnas Røde Kors (BARK): Dette er en gratis ukentlig fritidsaktivitet for alle barn, der vi samarbeider med skole, helsevesen og andre aktiviteter i Røde Kors, for å treffe de spesielt sårbare som ikke har andre alternativer. Vi ønsker at BARK skal bidra til at barna får gode opplevelser på lik linje med de andre i klassen. De skal bli glade i nærmiljøet sitt, være i bevegelse og ikke minst få positiv oppmerksomhet fra trygge voksne. Per i dag er vi ca 120 barn og 40 frivillige som er fordelt mellom gruppene i Bergen Sentrum, Slettebakken og Fyllingsdalen. Gruppen på barneklinikken/Haukeland og ved Krisesentrene varierer fra uke til uke.

En julegave til BARK vil gi gruppene større frihet til å velge spennende aktiviteter som vil gi barna økt variasjon og mangfold. Midler vil bli brukt til hytteturer og andre utflukter som kan gi et pusterom og gode opplevelser for barn.

2. Døråpner: Døråpner Bergen er et gratis aktivitetstilbud for mennesker i en sårbar livssituasjon - mennesker med psykiske lidelser, rusavhengige eller innsatte og løslatte fra fengsel. Gruppeaktiviteten bidrar til å minske ensomhet og isolasjon og er med på å bygge sosiale nettverk. Dette er hjelp til selvhjelp og ett skritt nærmere en «vanlig hverdag». Døråpner bidrar til å bli kjent med muligheter innenfor eget lokalsamfunn og å få kunnskap om uformelle og formelle koder gjennom å delta på aktiviteter som fremmer trygghet og selvstendighet. Per i dag er vi 213 deltakere og 34 frivillige som utfører fysiske- og sosiale aktiviteter, fire ettermiddager i uken.

En julegave til Døråpner vil gå uavkortet til sosiale- og fysiske aktiviteter som svømming, klatring, trening, sosiale-aktiviteter, for mennesker i en sårbar livssituasjon. Mennesker som har en begrenset økonomisk frihet til å få være med på trygge og kjekke aktiviteter på ettermiddagstid. Donasjonen vil også være med på å betale for kollektiv transport til og fra aktivitet for deltakere.

Kontonummer er 5201.05.51617 eller ta kontakt dersom dette er av interesse.

Telefon: 55 30 79 71 | 95 12 34 99
Mail: annette.fischer
@redcross.no