Digital Alderdom er en ny aktivitet i besøkstjenesten der eldre kobles med en besøksvenn som bistår med tilrettelagt digital opplæring. Prosjektet har fokus på pedagogikk for eldre.