Ekstraordinært årsmøte 7. september

Bergen Røde Kors inviterer til ekstraordinært årsmøte 7. september. Møtet finner sted i Bergen Kommune sine lokaler, Nøstegaten 58A kl. 18. Sak: Valg til styret. Velkommen!

Presentasjon av kandidater finner du nederst på siden.

Valgkomiteen sin innstilling:

Til ekstraordinært årsmøte i Bergen Røde Kors 7. september 2016

Valgkomiteen

Valgkomiteen ble valgt på ekstraordinært årsmøte 23. mai 2016 og har bestått av:

Leder: Jørn Anderssen

Medlem: Henny Pedersen

Medlem: Thomas Andre Transeth

Varamedlem: Trond Lilletvedt

Varamedlem: Camilla Folkestad Skjærdal

Komiteens mandat var å innstille på ny nestleder samt to nye styremedlemmer overfor ekstraordinært årsmøte. I løpet av perioden er komiteen underrettet om at styremedlem Lars Arne Nilssen (valgt for perioden 2016 til 2018) trekker seg fra styret av jobbmessige grunner.

Komiteen har som tidligere valgkomiteer, lagt vekt på de humanitære, strategiske, organisatoriske og økonomiske utfordringene Bergen Røde Kors står overfor i sitt arbeid. Dessuten har den situasjonen lokalforeningen er i etter siste ordinære årsmøte, hatt stor betydning for komiteens innstilling.

Komiteen mener at den innstilling som er fremlagt, sammen med det nåværende styret, vil gi en sterk helhet som reflekterer den kompetanse og erfaring som er nødvendig for en lokalforening av Bergen Røde Kors størrelse. Styret vil da totalt sett inneha god kompetanse innen:

  • Beredskap og samfunnssikkerhet
  • Omsorgsfeltet (folkehelse, sosial inkludering, minoritetsspørsmål og velferdsutvikling)
  • Humanitær rett og menneskerettigheter
  • Internasjonalt arbeid
  • Drift og utvikling av Bergen Røde Kors
  • Styrekompetanse inkludert ledelse og strategiutvikling
  • Økonomi og organisasjon

Ved fristens utløp 1.juli var det kommet inn fem forslag på kandidater til styret. Samtlige er kontaktet av valgkomiteen og har bekreftet sitt kandidatur. I etterkant har en av kandidatene trukket sitt kandidatur.

Valgkomiteens enstemmige innstilling til lokalforeningsstyre

Nestleder: Geir Kjell Andersland - velges for 1 år

Styremedlem: Idar Sunde - velges for 2 år*

Styremedlem: Wenche Sommervold - velges for 1 år

Styremedlem: John Magnar Bøe - velges for 1 år

Varamedlem: Regy Drange - velges for 2 år

*Valgkomiteen foreslår at Idar Sunde (opprinnelig valgt som varamedlem for perioden 2016 til 2018) blir valgt som styremedlem etter Lars Arne Nilssen med funksjonstid frem til 2018.

Følgende stiller til valg til lokalforeningsstyret

Geir Kjell Andersland - nestleder, styremedlem og varamedlem

John Magnar Bøe - styremedlem og varamedlem

Regy Drange - styremedlem og varamedlem

Wenche Sommervold - styremedlem og varamedlem

Idar Sunde - styremedlem

 

Bergen 25. august 2016

Presentasjon av kandidater: