Geir Kjell Andersland

Stiller som nestleder, styremedlem og varamedlem.

Født 22.11.48
Arbeider som fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland, Sogn og Fjordane.

Utdannet jurist fra Universitetet i Bergen våren 1977, praksis som dommerfullmektig i 1981-82.

Har bred praksis fra offentlig ledelse og politisk virksomhet( her nevnes: Administrerende direktør Haukeland Universitetssykehus, adm.direktør Norges Handelshøyskole, regiondirektør i Barne-ungdoms og familieetaten ( Bufetat) region vest, statssekretær i Sosialdepartementet , byråd for kultur, idrett og oppvekst, flere perioder i Bergen bystyre. Er innvalgt i Hordaland fylkesting for perioden 2015-2019). 

Er faglig og politisk svært opptatt av menneskerettigheter. Har skrevet mange artikler og holdt en rekke foredrag om FNs barnekonvensjon.

Interessert i det meste innen kulturfeltet, men særlig litteratur og teater.

Opptatt av å kunne bidra til å hjelpe mennesker i nød, både på systemnivået gjennom å påvirke nødvendige politiske tiltak og personlig ved konkret egeninnsats .

Motivasjon:
- Jeg er blitt forespurt om jeg ville stille til valg til styret i Bergen Røde Kors, og har svart ja for å kunne delta aktivt i en viktig humanitær organisasjon og gjennom denne nettopp bidra til konkret og synlig hjelp til voksne og barn i ulike hjelpetrengende situasjoner. Jeg er også motivert til å være med på styrenivå i et strategisk og samfunnsorientert arbeid til beste for Røde Kors.

- Jeg håper å kunne bidra med min juridiske kompetanse, med erfaring fra og mye innsikt i politikkens irrganger og et betydelig personlig engasjement.