Idar Sunde

Stiller som styremedlem.

Født: 05.06.1965. Operasjonsleder for en av Osebergplattformene i Statoil.

Arbeidserfaring (utvalg):

  • Lærer og instruktør på Nutec Treningssenter i Gravdal.
  • HMS-opplæring i Statoil.
  • HMS leder i en ledergruppe for Troll, Kvitebjørn og Kollsnes      driftsorganisasjon samt som drift & vedlikeholdsleder og vikarierende      plattformsjef på sokkelen.
  • Operasjonsleder på plattformen Oseberg Sør.

Interesser: Familie, hus, hytte og båt.

Motivasjon:

- Min motivasjon for å stille til valg som styremedlem i Bergen Røde Kors, er at jeg nå etter mange år med oppfølging av barn og familie som første prioritet har mer tid til overs som kan benyttes til andre gjøremål. Jeg har tidligere erfaring fra Røde Kors med mange verv i hjelpekorpset gjennom over 25 års aktivt medlemskap, bl. annet som korpsleder og områdeleder med ansvar for 8 hjelpekorps i aksjon, instruksjonsvirksomhet, ambulansekjøring, vintertjeneste (Finsekurs etc) m.m.. 

- Jeg har også engasjert meg i øvrig Røde Kors arbeid og har som eksempel vært prosjektleder for turer med psykisk utviklingshemmede, deltatt på julaftentilstelninger, arbeidet i regi av tidligere avdeling barnehjelp med stasjon for bortkomne barn på 17 mai, vært ansvarlig for 8. mai arrangement, vært engasjert ifm samlokalisering av Bergen Røde Kors i Lars Hilles gt. i ca 1990, deltatt på landsmøte som delegat, vært engasjert ifm oppfølging av drift av sykehjem ifm styreverv i Bergen Røde Kors ,hatt  dugnad ifm tidligere opprustning av Kvila og en rekke andre frivillige aktiviteter.

Summen av min tidligere allsidige engasjement gjør at jeg føler meg kompetent til å ivareta styreverv i organisasjonen.

Siden jeg nå har vært styremedlem i 2 år har jeg fått et godt innblikk i drift av hele organisasjonen som har vært gjennom store endringer de siste årene.

Jeg ønsker å bruke mer tid på:

  • Beredskapsarbeid (både for hele Bergen Røde Kors og for      hjelpekorps)
  • Lokalisering av aktiviteter (vi trenge egnete lokaler og gjerne      samlokalisering)
  • Balansert forhold mellom frivillighet og profesjonalitet i      organisasjonen
  • Styrking av frivillighetens ledelse- og organisasjonskompetanse