John Magnar Bøe

Stiller som styremedlem og varamedlem.

Født 31.3.1953.
Jobber som senior prosjektleder ved kompetansesenter for Lean og Kvalitet i DNB-konsernet.

Arbeidserfaring (utvalg):

  • Divisjonsdirektør for Forretningsområde Offentlig Marked med ansvar for Vitals satsing på tjenestepensjon i offentlig sektor.
  • Regiondirektør for Vitals Salgsregion Vest i bedriftsmarkedet. Plass-sjef i Bergen.
  • Programdirektør Lean i Vital forsikring (DNB Livsforsikring) med ansvar for selskapets satsing på prosess og prosessforbedring basert på Lean metode og modellverk.
  • Prosjektleder i DNB konsernets Kompetansesenter for Lean og Kvalitet

Erfaring/ verv i andre organisasjoner (utvalg):

2004-2009:      Styremedlem i Salgs og Reklameforeningen i Bergen

2009-2010:      Styreleder i Salgs og Reklameforeningen i Bergen

2011                Leder av arbeidsutvalg for etablering av Lean Forum Bergen

2011-              Styreleder i Lean Forum Bergen

Interesser:

Skiløping på turnivå, gått Skarverennet 22 ganger, men også en ivrig slalåmkjører med årlig tur til alpene sammen med gode venner. Har hytte på Kvamskogen og bruker mye tid i skog og mark der. Går mye i fjellet. Ellers leser jeg alltid (krim og romaner) og bruker tid på kone, barn og barnebarn.

Min motivasjon for å stille til valg:

- Har som de fleste alltid vært positiv til Røde Kors, uten at det har materialisert seg på annen måte enn at jeg i alle år har gitt all flaskepanten til organisasjonen. Men jeg har som så mange andre vurdert frivillighetsarbeid uten at tanken har blitt realisert til noe konkret.

- I skjæringspunktet mellom jobb, fritid og familie har det vært utfordrende å skulle forplikte seg til å ta et ansvar som frivillig uten å være sikker på at man kan leve opp til ansvaret.

- Gjennom det samarbeidet Røde Kors Bergen har med DNB har jeg imidlertid fått anledning til å arbeide med frivillighets-prosessen til Røde Kors. Jeg har gjennom dette fått stor respekt for det arbeidet som gjøres, og de menneskene jeg har kommet i kontakt med.

- Gjennom å stille som kandidat til styret i Bergen Røde Kors håper jeg å kunne bidra positivt til organisasjonens utvikling gjennom den kompetanse og organisatoriske erfaringen jeg har, samtidig som jeg får dekket min personlige ambisjon om å bidra i et samfunnsnyttig frivillighetsarbeid.