Regy Drange

Stiller som styremedlem og varamedlem.

Født: 28.10.1962.
Jobber som kirketjener i Sandviken og Eidsvåg kirke.

Arbeidserfaring (utvalg):

  • Kokk ved Bergen Røde Kors Sykehjem
  • Miljøarbeider ved ungdomstiltaket V13 Kirkens bymisjon

Erfaring/verv i andre organisasjoner (utvalg):

Røde Kors Bergen: Styremedlem 6 år
Røde Kors Hordaland: Styremedlem 4 år
Leder  av internasjonalt utvalg, Leder av flerkulturell aktivitet i Bergen, Leder i Flerkulturelt Forum, Medlem i valgkomite i 6 år Bergen Røde kors.

Bymisjonen: Matansvarlig under julearrangementet i Korskirken (1996-2003)

Frelsesarmeen: Matansvarlig under Din Kveld.

NOAS: Styremedlem i Bergen.

Menighetsrådet i Biskopshavn.

Speider, høyeste lederutdanning, Sri Lanka og Norge

Nåværende Styreverv:

Medlem i Omsørgs råd I Bergen

Nest Leder I HRKO

Valgkomite KIA medlem i Leder i landsstyre.

Styreformann  Øyjordsveien 20 A/S

Menighetsrådet i Biskopshavn.

President Jaffna Central College OBA Norway

Styremedlem Bergen Internasjonale Kultursenter.

Valgkomite Leder Det felles Innvandrerråd Hordaland.

KIS Medlem ( Kontaktutvalg mellom innvandrer og styresmakt)

Mottok nasjonal frivillighetspris for sitt flerkulturelle arbeid i Bergen Røde Kors i år 2000.

Interesser: Dans, musikk og frivillige organisasjoner.

Motivasjon:

- Jeg kjenner Bergen Røde Kors godt, samt stor-Bergen og Hordaland Røde Kors.
- Vil bidra til bedre samhandling mellom frivillige og ansatte
- Frivillige må føle seg godt være tatt og gis nødvendig kompetanse.
- Mer samhandling mellom rådene.
- Tett samarbeid i Stor-Bergen
- Et mer synlig Bergen Røde Kors
- Vi må klare å dekke samfunnsbehov
- Vi må være bærekraftig og lede frem unge leder, kvinnelige ledere og innvadrer ledere.
- Jeg har vert flere verv i organisasjonen. Det er en viktig oppgave. Jeg er opptatt av mangfold. Jeg har vært aktiv i Bergen Røde Kors i 25 år, og kjenner mange av medlemmene.