Wenche Sommervold

Stiller som styremedlem og varamedlem.

 Født 26.01.1961. Jobber som avdelingsdirektør i Husbanken vest.

Arbeidserfaring (utvalg):

  • Universitetet i Bergen: Kontorsjef ved Institutt for økonomi
  • Kontorsjef ved Odontologisk klinikk, fungerende klinikksjef ved Odontologisk klinikk
  • Høgskolen i Bergen: Personaldirektør
  • Husbanken: Avdelingsdirektør

Erfaring/verv i andre organisasjoner:

  • Styreleder ved Senter mot incest og seksuell overgrep (SMISO) i 8 år
  •  Varamedlem til hovedstyret i Bergen Turn
  • Styremedlem i avdeling for friidrett i Bergen Turn
  • Politisk aktiv på 90-tallet og bl.a medlem av Bystyret i Bergen

Interesser:

Har hund (Berner Sennen) og går mye på tur i naturen – helst på fjellet, engasjert/opptatt av samfunnsspørsmål, liker å være med gode venner og familie, setter pris på en god film, liker å gå i teateret og er glad i å lese bøker.

Motivasjon:

- Min motivasjon for å stille til valg til styret i Bergen Røde Kors handler om et samfunnsengasjement og om å se viktigheten av det frivillige arbeidet som Røde Kors bidrar med. Jeg er opptatt av at det frivillige arbeidet skal ha gode kår i vårt samfunn og at dets egenart skal beholdes. Det frivillige arbeidet er viktig – og vil fortsatt være det i framtiden, og jeg er opptatt av å kunne bidra til å legge til rette for at frivilligheten som Røde Kors bidrar med fortsatt skal ha en plass i samfunnet. Videre handler det for meg om å bry seg om andre mennesker som av ulike grunner har behov for det Røde Kors bidrar med.

- Jeg har i hele mitt voksne liv vært opptatt av organisasjonsarbeid på ulik nivå, og er nå frivillig i visitortjenesten og ser viktigheten av det arbeidet som gjøres der. For meg oppleves det godt å kunne bidra på det organisatoriske nivået i en organisasjon der jeg er med som «utøver».

Bidrag: Ledelseserfaring (fra arbeid og organisasjonsliv), strategisk tenkning, engasjement.