Info til nye frivillige i Bergen Røde Kors

Her finner du informasjon om hvordan du blir frivillig og om kurs for deg som er frivillig i Bergen Røde Kors.

Introduksjonskurset er det første steget for å bli frivillig hos oss. Her får du informasjon om Røde Kors sin historie, din rolle som frivillig, og vårt arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
I Bergen Røde Kors har vi alltid behov for nye frivillige. Du velger aktivitet på introduksjonskurset. Der blir det også en gjennomgang av aktivitetene.