Info til nye frivillige

Her finner du informasjon om hvordan du blir frivillig og om kurs for deg som er frivillig i Bergen Røde Kors.

Informasjonsmøte er det første steget for å bli frivillig hos oss. Her får du generell informasjon om det å være frivillig i Røde Kors og hjelp til å finne den aktiviteten som passer best for deg.
Vi er opptatt av at våre frivillige har den nødvendige kompetansen for å drive med frivillig arbeid. Derfor legger vi stor vekt på kursing av våre frivillige.