Kurs i Bergen Røde Kors

Vi er opptatt av at våre frivillige har den nødvendige kompetansen for å drive med frivillig arbeid. Derfor legger vi stor vekt på kursing av våre frivillige.

Alle frivillige skal ha de tre kursene som utgjør grunnpakken: introduksjon til Røde Kors, psykososial førstehjelp og førstehjelp.

Du melder deg på kurs etter at du har valgt aktivitet og vært i kontakt med koordinator.

Meld deg på kurs her

Har du spørsmål angående kurs? Kontakt: tone.mossefin@redcross.no