Kontaktinformasjon Bergen Røde Kors

Du finner oss i Småstandgaten 6.

Resepsjonen i Småstrandgaten 6

tel. 55 30 79 79 - bergen@redcross.no

Røde Kors-huset i Vetrlidsallmeningen 9

tel. 55 33 01 40

Kontaktinfo til styre og råd finner du her.

Ansatte i Bergen Røde Kors   

Marian Guddal Hansen
Daglig leder
E-post
MarianGuddal.Hansen@redcross.no
Telefon
55 30 79 63
Mobil
98 85 32 82
Elisabeth Mathiassen
Økonomiansvarlig
E-post
elisabeth.mathiassen@redcross.no
Telefon
55 30 79 60
Annette Fischer
Kommunikasjons- og næringslivsansvarlig
E-post
annette.fischer@redcross.no
Telefon
55307971
Mobil
95123499
Elise Theodorsen
Koordinator Besøkstjenesten
E-post
elise.theodorsen@redcross.no
Telefon
55 31 79 64
Mobil
97 19 88 07
Melaku Dessalegn
Koordinator Flyktningguide
E-post
melaku.dessalegn@redcross.no
Telefon
55 30 79 67
Jan Bjørgo
Ansvarlig for Røde Kors-huset, beredskap og hjelpekorps
E-post
jan.bjorgo@redcross.no
Telefon
55 33 01 40
Mobil
40 85 33 40
Daniel Mellegaard Lien
Koordinator Støttespiller for unge flyktninger
E-post
daniel.lien@redcross.no
Mobil
45 42 94 61
Gry Olsen Tronvold
Koordinator Nettverk etter soning og visitortjenesten
E-post
gry.tronvold@redcross.no
Telefon
55 30 79 66
Kjersti Dalehaug
Administrasjons- og regnskapsmedarbeider
E-post
kjersti.dalehaug@redcross.no
Telefon
55 30 79 62
Carina Hermansen
Koordinator Gatemegling
E-post
carina.hermansen@redcross.no
Susanne Aas
Koordinator EVA
E-post
susanne.aas@redcross.no
Telefon
55307965
Anette Hellsaa Christiansen
Prosjektleder Digital Alderdom
E-post
anette.hellsaa.christiansen@redcross.no
Telefon
55 30 79 68
Mobil
41 65 48 85
Michelline Biseke
Koordinator Barnas Røde Kors/Leksehjelp/Sommerskole
E-post
michelline.biseke@redcross.no
Telefon
55 30 79 77
Tone Mossefin
Koordinator opplæring og rekruttering
E-post
tone.mossefin@redcross.no
Telefon
55 30 79 77
Mobil
47 81 30 80
Per Henrik Hanssen
Prosjektansvarlig Oppveksthus
E-post
per.henrik.hanssen@redcross.no
Vidar Andreassen
Driftsleder eiendom
E-post
vidar.andreassen@redcross.no
Telefon
55307970
Mobil
91 18 23 70
Nora Børø
Koordinator Flerkultur
E-post
nora.boro@redcross.no
Mobil
95 07 77 44
Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x