Kontaktinformasjon Bergen Røde Kors

Du finner oss i Småstandgaten 6.

Resepsjonen i Småstrandgaten 6

Ring oss på: 55 30 79 79 - bergen@redcross.no

Røde Kors-huset i Vetrlidsallmeningen 9

Ring oss på: 55 33 01 40

Fellesverket i Sverres gate 3


Kontaktinfo til styre og råd finner du her.

Ansatte i Bergen Røde Kors   

Marian Guddal Hansen
Daglig leder
E-post
MarianGuddal.Hansen@redcross.no
Telefon
55 30 79 63
Mobil
98 85 32 82
Elisabeth Mathiassen
Økonomiansvarlig
E-post
elisabeth.mathiassen@redcross.no
Telefon
55 30 79 60
Annette Fischer
Kommunikasjons- og næringslivsansvarlig
E-post
annette.fischer@redcross.no
Telefon
55307971
Mobil
95123499
Elise Theodorsen
Koordinator Besøkstjenesten
E-post
elise.theodorsen@redcross.no
Telefon
55 30 79 64
Mobil
97 19 88 07
Melaku Dessalegn
Koordinator Flyktningguide
E-post
melaku.dessalegn@redcross.no
Telefon
55 30 79 67
Mobil
97 63 99 38
Jan Bjørgo
Ansvarlig for Røde Kors-huset, beredskap og hjelpekorps
E-post
jan.bjorgo@redcross.no
Telefon
55 33 01 40
Mobil
40 85 33 40
Kjersti Dalehaug
Administrasjons- og regnskapsmedarbeider
E-post
kjersti.dalehaug@redcross.no
Telefon
55 30 79 62
Carina Hermansen
Koordinator Gatemegling
E-post
carina.hermansen@redcross.no
Mobil
91 85 72 94
Susanne Aas
Koordinator EVA
E-post
susanne.aas@redcross.no
Telefon
55307965
Michelline Biseke
Koordinator Barnas Røde Kors/Leksehjelp/Sommerskole
E-post
michelline.biseke@redcross.no
Mobil
91858873
Tone Mossefin
Koordinator opplæring og rekruttering
E-post
tone.mossefin@redcross.no
Telefon
55 30 79 77
Mobil
47 81 30 80
Per Henrik Hanssen
Prosjektansvarlig Fellesverket
E-post
per.henrik.hanssen@redcross.no
Vidar Andreassen
Driftsleder eiendom
E-post
vidar.andreassen@redcross.no
Telefon
55307970
Mobil
91 18 23 70
Nora Børø
Koordinator Flerkultur
E-post
nora.boro@redcross.no
Mobil
95 07 77 44
Hilde Amundsen
Koordinator Nettverk etter soning
E-post
hilde.amundsen@redcross.no
Telefon
55 30 79 75
Mobil
41 42 18 08
Mudar Saied
Koordinator Flyktningkompis
E-post
mudar.husien@redcross.no
Monica Thune Haakull
Koordinator Døråpner og Visitortjenesten
E-post
monica.thune.haakull@redcross.no
Astri Marie Fretheim
E-post
astri.fretheim@redcross.no
Vibecke Pedersen
Resepsjonsmedarbeider
E-post
vibecke.pedersen@redcross.no