Legater i Bergen Røde Kors

Fanastøls legat søknadsskjema.

Fanastøls Legat
Bergen Røde Kors forvalter stiftelsen Fanastølen og i januar 2018 skal det deles ut midler i henhold til vedtektene. "Yte bidrag til barn og unge i Bergen som ut fra humanitære og sosiale behov trenger hjelp og støtte for å fungere bedre i samfunnet."

Søknad sendes til bergen@redcross.no eller til Bergen Røde Kors, Postboks 906. 5808 Bergen. Merket Legater. Frist: 22. desember. Søknadsskjema finner du her.