Styret

Styret i Bergen Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styreleder: Monica Håkansson
Tlf. 415 70 573
monica.hakansson@bergen.kommune.no

Nestleder: Geir Kjell Andersland 
Tlf. 414 18 980
geir.kjell.andersland@fylkesmenda.no 

Styremedlem: John Magnar Bøe
Tlf. 934 07 218
john.boe@dnb.no

Styremedlem: Wenche Sommervold
Tlf. 464 74 041
wenche.sommervold@husbanken.no

Styremedlem: Idar Sunde
Tlf: 913 64152
ids@statoil.com

Styremedlem/Leder Omsorgsrådet: Steinar Sandstad               
Tlf. 48101827
brko.leder@gmail.com      

Styremedlem/Leder Lokalråd Hjelpekorps: Lasse Fossedal
korpsleder@brkh.no

Styremedlem/Leder Lokalråd Ungdom: Saira Abbas
Tlf. 94 43 28 80
rodekorsungdombergen@gmail.com

Varamedlem: Regy Drange
Tlf. 951 74 260
kdrange@hotmail.no