Styret

Styret i Bergen Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styreleder: Monica Håkansson
Tlf. 415 70 573
monica.hakansson@bergen.kommune.no

Styremedlem: Steinar Sellevoll
Tlf. 906 55 915

Styremedlem/Leder Omsorgsrådet: Steinar Sandstad               
Tlf. 48101827
brko.leder@gmail.com      

Styremedlem/Leder Lokalråd Hjelpekorps: Lasse Fossedal
korpsleder@brkh.no

Styremedlem/Leder Lokalråd Ungdom: Saira Abbas
Tlf. 94 43 28 80
rodekorsungdombergen@gmail.com

Varamedlem: Idar Sunde
Tlf: 913 64152
ids@statoil.com