Bømlo Røde Kors

Bømlo Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Telegrafvegen 2, 5427 URANGSVÅG
Telefon
930 66 800
E-post
post@bomlork.no

2. - 9. mai tilbys det gratis 3-timers førstehjelpskurs i hele Hordaland. Finn kurset nærmest deg på www.100kurs.no

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Beredskapsvakt

Hjelpekorps

Leksehjelp

Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv - RØFF

Multimix

Språkkafe

Barnas Røde Kors - BARK