Eidfjord Røde Kors

Eidfjord Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 9, 5786 EIDFJORD
E-post
tore.tveit@eidfjord.net

2. - 9. mai tilbys det gratis 3-timers førstehjelpskurs i hele Hordaland. Finn kurset nærmest deg på www.100kurs.no

Hjelpekorps