Fana Røde Kors

Vi tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet og trenger flere frivillige som kan sikre gjennomføring av aktivitetene innen Omsorg, Beredskap og Hjelpekorps.

Adresse
Postboks 7 Fjøsanger, 5854 BERGEN
Telefon
55 91 02 02
E-post
fanarkh@fanarkh.no
Leder
Arne-Jan Nilsen
Nestleder
Kari Margrethe Thorson

Hjelpekorps

Førstehjelpskurs

Besøkstjenesten

Beredskapsvakt