Fitjar Røde Kors

Fitjar Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Sandbrekkvn. 95, 5225 NESTTUN

Her finner du Fitjar Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn