Fusa Røde Kors

Vi trenger flere frivillige som kan sikre gjennomføring av aktivitetene innen Omsorg, Beredskap og Hjelpekorps.

Adresse
Boks 115, 5649 EIKELANDSOSEN
E-post
stig-be@online.no
Leder
Stig Berge

Beredskapsvakt

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x