Fusa Røde Kors

Vi trenger flere frivillige som kan sikre gjennomføring av aktivitetene innen Omsorg, Beredskap og Hjelpekorps.

Adresse
Boks 115, 5649 EIKELANDSOSEN
E-post
stig@inter.no

Beredskapsvakt