Nordhordland Røde Kors

Vi driver med Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (13-17 år), Besøkstjeneste, Hjelpekorps og beredskapsvakt.

Adresse
Isdalstøbakken 103, 5916 ISDALSTØ
Telefon
99429179
E-post
post@nhrk.no

 Vi driver med Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (13-17 år), Besøkstjeneste, Hjelpekorps og beredskapsvakt. Ved siden av dette, tilbyr vi også en rekke andre tjenester til bedrifter og organisasjoner. Vi tilbyr blant annet sanitetsvakter, hvor vi stiller med personell og utstyr til arrangementer som fotballkamper, idrettsarrangement, konserter, og liknende. Mer om dette her.

Nordhordland Røde Kors har egne nettsider, besøk oss på http://www.nhrk.no

Velkommen!

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp RØFF

Besøkstjenesten

Ut på tur

Hjelpekorpset Nordhordland

Beredskapsvakt