Om oss

Hordaland Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon.

Innenfor rammene av et felles handlingsprogram for Norges Røde Kors jobber vi med å dekke de humanitære behovene i Hordaland.

Distriktskontoret, som ligger på Midttun i Bergen, har 10 ansatte fordelt på 7,4 årsverk og arbeider med å tilrettelegge for lokal frivillig innsats.

Du kan lære mer om Røde Kors i vårt e-læringskurs her.
Første gangen du bruker kursopplegge må du registrere deg her.

Røde Kors arbeider for å skape trygge lokalsamfunn og gode møteplasser for medmenneskelig kontakt.
Hordaland Røde Kors har et digitalt bildearkiv tilgjengelig for alle lokalforeninger.