Ferie for alle

Ferie for alle

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi.

Mange barnefamilier i fylket sliter økonomisk. Konsekvensene er ofte at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale opplevelsene de har behov for.

Ferie for alle er et tilbud som skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

I Hordaland arrangeres det ferieleirer både sommer og vinter.

Samarbeid med kommunene

Tilbudet retter seg mot familier som har så begrenset økonomi at de ikke klarer å finansiere ferie- og fritidsopplevelser på egen hånd. Familien kan ikke ha andre tilsvarende tilbud, og økonomien må ha vært svak over tid.

De fleste turene retter seg mot familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år, men vi har også ferieopphold for ungdommer opp til 18 år.

På noen av feriene våre reiser barn uten følge med foreldre. Men vi satser mest på familieopphold, slik at barna får mulighet til å dele ferieopplevelsene med sine nærmeste.

Bli frivillig ferieleder

Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefamilier som trenger et ferieopphold. Derfor samarbeider vi med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre instanser som er i kontakt med målgruppa.

I tillegg rekrutteres noen familier gjennom andre Røde Kors-aktiviteter.

Røde Kors har bruk for flere frivillige på Ferie for alle. De frivillige deltar i aktiviteter sammen med barn og foreldre, og hjelper til der det trengs. På feriene hvor barn reiser uten følge med foreldre har de frivillige fra Røde Kors ansvar for å ivareta barna.

For å bli frivillig ferieleder må du være over 18 år og få en kort opplæring.

Vil du utgjøre en forskjell? Bli ferieleder i dag!

Kontaktperson

Torunn Samuelsen
Distriksleder Omsorg
E-post
ferieforalle@gmail.com
Mobil
91 00 31 04
Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x